Ansvarsfraskrivelse


Dette er den juridiske ansvarsfraskrivelse for Alkon Financial Consultancy Group Pte. Ltd. (“vi”,”os”,”vores”). Ansvarsfraskrivelsen dækker alt indhold på vores hjemmeside (https://www.alkonfg.com/), men også al skriftlig og mundtlig rådgivning givet af et hvilket som helst medlem af vores organisation.

Venligst læs de følgende vigtige informationer igennem inden du benytter vores hjemmeside:

Direkte investeringer i fast ejendom

Vores aktivitet vedrører udelukkende direkte investering i fast ejendom, som foretages af investorerne selv. Vi agerer som en introducerende part, som arbejder med at identificere og kvalificere ejendomsinvesteringer, der potentielt kan give afkast. Vi introducerer ikke kunderne for at investere – og rådgiver ikke kunder til at investere – i special-purpose vehicles (SPV), investeringsfonde eller andre former for indirekte investeringer i fast ejendom eller lignende.

Analyse og Due Diligence

Vores indhold må udelukkende anvendes til informative formål. Det er af yderste vigtighed, at du selv udfører din egen analyse og due diligence, før du foretager nogen former for investering. Beslutningen om at investere direkte i fast ejendom er din alene og skal tages med forbehold for dine egne personlige omstændigheder. Vi tager ingen beslutninger på vegne af vores investorer. Vi anbefaler, at du søger uafhængig, finansiel rådgivning fra en fagperson med speciale i fast ejendom. Herudover anbefaler vi, at du foretager din egen uafhængige analyse og verificerer de informationer, du finder på vores hjemmeside samt den rådgivning du får af os.

Forventninger til investeringerne

Alle forventninger til afkast og profit på direkte investeringer i fast ejendom foretaget gennem os, er baserede på historisk performance fra aktuelle, hypotetiske, teoretiske, imaginære og simulerede afkast af den pågældende ejendom. Dataene om performance og fortidig performance er ingen garanti for den performance, der vises. Ejendomsinvesteringernes værdier og afkast vil variere, således at en investors investeringer – når de realiseres – kan være mere eller mindre værd end de var oprindeligt.

Værdiansættelsesværktøjer

Nogle dele af vores hjemmeside og salgsmateriale kan indeholder værdiansættelsesværktøjer. De tjener udelukkende informative formål. De giver brugerne mulighed for nemt at foretage deres egne værdiansættelser. Alle prædefinerede værdier er kun ment som udgangspunkter og er baserede på generelle antagelser, som er foretaget af vores eksperter. Brugerne bør foretage deres egne antagelser og ikke opfatte dem som erstatning for egen bedømmelse. Alle kalkulationer og resultater fra disse værktøjer er generiske og på ingen måde garanterede af os.

Advarsler

Vi vil gerne understrege, at alle former for investeringer indebærer et bestemt niveau af risiko. Venligst læs følgende advarsler om investeringer igennem nøje:

  • Vi kan ikke garantere nogen form for investeringsværdi, afkast eller profit
  • Fortidig performance er hverken et løfte eller en garanti for fremtidig performance
  • Enhver beslutning om direkte investering i fast ejendom fra et individ vil altid forblive det individs ansvar alene