Ejendomme

Direkte ejendomsinvesteringer

Vi har lang erfaring med alle de største ejendomsklasser: detail, kommerciel, industri og bolig.


Detail
Selvom mange i dag er af den opfattelse, at e-handlen før eller siden vil udkonkurrere de fysiske butikker, har detailsektoren leveret stabile og betydelige afkast i mange år. Ejendomme i detailsektoren er faktisk den ejendomsklasse, der historisk set har haft den højeste pris per kvadratmeter blandt alle former for kommerciel ejendom. I USA f.eks. har detailejendomme givet et gennemsnitligt årligt afkast på 10,8% over de seneste 20 år (ifølge NCREIF-indekset).

Detail-ejendom
Kommerciel ejendom

Kommerciel
Fordi værdien af en kommerciel ejendom har en direkte sammenhæng med dens driftsindtægter, gør det investor i stand til at tjene (eller tabe) penge på en handel, uanset hvad der sker på ejendomsmarkedet som helhed. Dette betyder, at en kommerciel ejendom er en forretningsmodel, hvor ejeren eller driftslederen kan øge ejendommens værdi ved at øge forretningens indkomst. Dette betyder også, at kommerciel ejendom handler om meget mere end blot lave et sats, hvor man tror på markedet og håber på det bedste.


Industriel
I de seneste år er det industrielle ejendomsmarked blevet et af de bedste at investere i. Sektorens styrke stammer især fra væksten inden for e-handlen og det deraf følgende behov for at fragte varer til forbrugerne hurtigere, hvilket kræver varehuse nær bymidterne. Industriejendomme er desuden generelt billigere at eje og drive end andre typer ejendom, hvilket gør investorerne i stand til at købe og drive større ejendomme med færre løbende omkostninger.
Industri-ejendom
Boligejendom

Bolig
En af de mest almindelige måder at investere i ejendom på, er at købe og udleje en eller flere boliger. Fordi de fleste investorer har købt deres egen bolig, er denne tilgang logisk, fordi det er en investering, de forstår fuldt ud. Herudover kan det virke attraktivt at eje en anden bolig, fordi mange boligejere har set værdien af deres egen bolig stige med årene. Investorer der søger en mere diversificeret portefølje, bør dog overveje andre typer ejendom.

Direkte ejendomsinvesteringer

Vi har lang erfaring med alle de største ejendomsklasser: detail, kommerciel, industri og bolig.

Detail-ejendom

Detail
Selvom mange i dag er af den opfattelse, at e-handlen før eller siden vil udkonkurrere de fysiske butikker, har detailsektoren leveret stabile og betydelige afkast i mange år. Ejendomme i detailsektoren er faktisk den ejendomsklasse, der historisk set har haft den højeste pris per kvadratmeter blandt alle former for kommerciel ejendom. I USA f.eks. har detailejendomme givet et gennemsnitligt årligt afkast på 10,8% over de seneste 20 år (ifølge NCREIF-indekset).

Kommerciel ejendom

Kommerciel
Fordi værdien af en kommerciel ejendom har en direkte sammenhæng med dens driftsindtægter, gør det investor i stand til at tjene (eller tabe) penge på en handel, uanset hvad der sker på ejendomsmarkedet som helhed. Dette betyder, at en kommerciel ejendom er en forretningsmodel, hvor ejeren eller driftslederen kan øge ejendommens værdi ved at øge forretningens indkomst. Dette betyder også, at kommerciel ejendom handler om meget mere end blot lave et sats, hvor man tror på markedet og håber på det bedste.

Industri-ejendom

Industriel
I de seneste år er det industrielle ejendomsmarked blevet et af de bedste at investere i. Sektorens styrke stammer især fra væksten inden for e-handlen og det deraf følgende behov for at fragte varer til forbrugerne hurtigere, hvilket kræver varehuse nær bymidterne. Industriejendomme er desuden generelt billigere at eje og drive end andre typer ejendom, hvilket gør investorerne i stand til at købe og drive større ejendomme med færre løbende omkostninger.

Boligejendom

Bolig
En af de mest almindelige måder at investere i ejendom på, er at købe og udleje en eller flere boliger. Fordi de fleste investorer har købt deres egen bolig, er denne tilgang logisk, fordi det er en investering, de forstår fuldt ud. Herudover kan det virke attraktivt at eje en anden bolig, fordi mange boligejere har set værdien af deres egen bolig stige med årene. Investorer der søger en mere diversificeret portefølje, bør dog overveje andre typer ejendom.


Søger du attraktive investeringsmuligheder?


Søger du attraktive investeringsmuligheder?


Kontakt os


Fokus på Kroatien

Kroatien har siden 2015 haft stigende ejendomspriser samt kraftig økonomisk vækst. Ejendomspriserne stiger fra et ekstremt lavt niveau, hvilket skaber plads til kontinuerlige prisstigninger og solide afkast for vores investorer. Dette er blot nogle af årsagerne til, at vi anbefaler investering i det kroatiske ejendomsmarked i dag.


Fokus på Kroatien


Kroatien har siden 2015 haft stigende ejendomspriser samt kraftig økonomisk vækst. Ejendomspriserne stiger fra et ekstremt lavt niveau, hvilket skaber plads til kontinuerlige prisstigninger og solide afkast for vores investorer. Dette er blot nogle af årsagerne til, at vi anbefaler investering i det kroatiske ejendomsmarked i dag.
Ejendomsnyheder


No more posts