Ansvarsbegrensning


Dette er en juridisk ansvarsbegrensning for Alkon Financial rådgivning Group Pte. Ltd (“vi”, “oss”, “vår”). Ansvarsbegrensningen dekker alt innhold på våre nettsider (https://www.alkonfg.com/), men også alle skriftlige og muntlige råd gitt av alle medlemmerog ansatte i vår organisasjon.

Vennligst les gjennom følgende viktige informasjon før du bruker vårt nettsted:

Direkte investeringer i fast eiendom

Vår aktivitet er knyttet utelukkende til direkte investeringer i fast eiendom, som foretas av investorene selv. Vi opptrer som en introduserende part og i noen tilfeller som rådgiver. Vi vil ikke råde kunder til å investere i et special-purpose-vehicle (SPV), investeringsfond eller andre former for indirekte investeringer i fast eiendom eller annet underliggende.

Analyse og due diligence

Innholdet vårt kan bare brukes til informasjonsformål. Det er av største viktighet at du utfører din egen analyse og due diligence før du gjør noen form for investering. Beslutningen om å investere direkte i fast eiendom er din alene og må alltid gjøres basert dine egne personlige forhold. Vi tar ingen avgjørelser på vegne av våre investorer. Vi anbefaler at du søker uavhengig, finansiell rådgivning fra en profesjonell rådgiver spesialisert i fast eiendom. I tillegg anbefaler vi at du gjennomfører din egen uavhengige analyse og bekrefter informasjonen du finner på vår nettside, samt rådene du mottar fra oss.

Investeringsforventninger

Alle forventninger til avkastningen og overskuddet av direkte investeringer i fast eiendom gjort gjennom oss er basert på historiske resultater fra nåværende, hypotetisk, teoretisk, innbilt og simulert avkastning på den aktuelle eiendommen. Historiske resultater og simulerte ytelsesdata er ingen garanti for resultatene som faktisk oppnås i framtiden. Verdiene og avkastningen av eiendomsinvesteringer vil variere slik at investeringerkan være verdt mer eller mindre enn de var opprinnelig når de blir realisert.

Verdivurderingsverktøy

Enkelte deler av nettstedet og salgsmateriellet kan inneholde data fra vurderingsverktøy. Disse tjener bare informative formål. De tillater brukere å enkelt lage sine egne verdivurderinger. Alle forhåndsdefinerte verdier er bare ment som utgangspunkt og er basert på generelle forutsetninger gjort av våre eksperter. Brukere bør lage sine egne forutsetninger og ikke oppfatte dem som en erstatning for sin egen dømmekraft. Alle beregninger og resultater fra disse verktøyene er generiske og på ingen måte garantert av oss.

Advarsler

Vi ønsker å understreke at alle former for investering innebærer en viss risiko. Vennligst les følgende advarsler om investeringer nøye:

  • Vi kan ikke garantere noen form for investeringsverdi, -retur eller avkastning.
  • Estimert avkastning er hverken et løfte eller en garanti for fremtidig avkastning.
  • Enhver beslutning om direkte investering i fast eiendom fra et individ vil alltid være investorens beslutning ene og alene