Eiendommer

Direkte ejendomsinvesteringer

Vi har lang erfaring med alle de største eiendomsklasser: detaljhandel, forretnings-, industrielle- og boligeiendommer.


DETALJHANDEL
Selv om mange i dag tror at e-handel før eller siden vil utkonkurrere de fysiske butikkene, har detaljhandelen fortsatt å levere stabil og betydelig avkastning i mange år. Eiendommer i detaljhandelen er faktisk eiendommsklassen som historisk har hatt den høyeste prisen per kvadratmeter blant alle typer næringseiendom. I USA, for eksempel har detaljhandelsegenskaper gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,8% i løpet av de siste 20 årene (i henhold til NCREIF indeksen).

DETALJHANDEL
FORRETNINGSEIENDOMMER

FORRETNINGSEIENDOMMER
Siden verdien av en forretningseiendom har en direkte sammenheng med sine driftsinntekter, gjør det investor i stand til å tjene (eller tape) penger på en handel uansett hva som skjer i eiendomsmarkedet som helhet. Dette betyr at en næringseiendom er en forretningsmodell der eieren eller operatøren kan øke verdien av eiendommen ved å øke inntekten til eiendommen. Dette betyr også at forretningseiendom handler om mye mer enn bare anta en utvikling i markedet og håpe på det beste.


INDUSTRIELLE EIENDOMMER
I de senere årene har det industrielle eiendomsmarkedet blitt et av de beste til å investere i. Sektorens styrke stammer særlig fra veksten av e-handel og det påfølgende behovet for å transportere varer til forbrukerne raskere, noe som krever lagerbygninger i nærheten av byens sentre. I tillegg er industrielle eiendommer generelt billigere å eie og operere enn andre typer eiendom, slik at investorene kan kjøpe og drive større eiendommer med lavere relative driftskostnader.
INDUSTRIELLE EIENDOMMER
BOLIGEIENDOMMER

BOLIGEIENDOMMER
En av de vanligste måtene å investere i eiendom er å kjøpe og leie ut en eller flere boliger. Fordi de fleste investorer har kjøpt sin egen bolig, er denne tilnærmingen logisk fordi det er en investering de fullt ut forstår. I tillegg kan det virke attraktivt å eie en annen bolig fordi mange huseiere har sett verdien av sin egen bolig stige opp gjennom årene. Men investorer som søker en mer diversifisert portefølje bør også vurdere andre typer eiendom.

Direkte eiendomsinvesteringer

Vi har lang erfaring med alle de største eiendomsklasser: detaljhandel, forretnings-, industrielle- og boligeiendommer.

DETALJHANDEL

DETALJHANDEL
Selv om mange i dag tror at e-handel før eller siden vil utkonkurrere de fysiske butikkene, har detaljhandelen fortsatt å levere stabil og betydelig avkastning i mange år. Eiendommer i detaljhandelen er faktisk eiendommsklassen som historisk har hatt den høyeste prisen per kvadratmeter blant alle typer næringseiendom. I USA, for eksempel har detaljhandelsegenskaper gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,8% i løpet av de siste 20 årene (i henhold til NCREIF indeksen).

FORRETNINGSEIENDOMMER

FORRETNINGSEIENDOMMER
Siden verdien av en forretningseiendom har en direkte sammenheng med sine driftsinntekter, gjør det investor i stand til å tjene (eller tape) penger på en handel uansett hva som skjer i eiendomsmarkedet som helhet. Dette betyr at en næringseiendom er en forretningsmodell der eieren eller operatøren kan øke verdien av eiendommen ved å øke inntekten til eiendommen. Dette betyr også at forretningseiendom handler om mye mer enn bare anta en utvikling i markedet og håpe på det beste.

INDUSTRIELLE EIENDOMMER

INDUSTRIELLE EIENDOMMER
I de senere årene har det industrielle eiendomsmarkedet blitt et av de beste til å investere i. Sektorens styrke stammer særlig fra veksten av e-handel og det påfølgende behovet for å transportere varer til forbrukerne raskere, noe som krever lagerbygninger i nærheten av byens sentre. I tillegg er industrielle eiendommer generelt billigere å eie og operere enn andre typer eiendom, slik at investorene kan kjøpe og drive større eiendommer med lavere relative driftskostnader.

BOLIGEIENDOMMER

BOLIGEIENDOMMER
En av de vanligste måtene å investere i eiendom er å kjøpe og leie ut en eller flere boliger. Fordi de fleste investorer har kjøpt sin egen bolig, er denne tilnærmingen logisk fordi det er en investering de fullt ut forstår. I tillegg kan det virke attraktivt å eie en annen bolig fordi mange huseiere har sett verdien av sin egen bolig stige opp gjennom årene. Men investorer som søker en mer diversifisert portefølje bør også vurdere andre typer eiendom.


Leter du etter attraktive eiendomsinvesteringsmuligheter?


Leter du etter attraktive eiendomsinvesteringsmuligheter?


Kontakt oss


Fokus på Kroatia

Siden 2015 har Kroatia hatt stigende eiendomspriser samt sterk økonomisk vekst. Eiendomsprisene stiger fra et ekstremt lavt nivå, noe som gir rom for kontinuerlige prisstigninger og solid avkastning for våre investorer. Dette er bare noen av grunnene til at vi anbefaler å investere i det kroatiske eiendomsmarkedet i dag.


Fokus på Kroatia


Siden 2015 har Kroatia hatt stigende eiendomspriser samt sterk økonomisk vekst. Eiendomsprisene stiger fra et ekstremt lavt nivå, noe som gir rom for kontinuerlige prisstigninger og solid avkastning for våre investorer. Dette er bare noen av grunnene til at vi anbefaler å investere i det kroatiske eiendomsmarkedet i dag.
Eiendomsnyheter


No more posts