Om oss

Alkon Financial Group tilbyr direkte eiendomsinvesteringer.
Kjerneverdier, misjon og visjon

Vår grunnstein

Vi tilbyr direkte eiendomsinvesteringer av høy kvalitet.Vår virksomhet

Vår virksomhet er ganske enkelt å investere på vegne av våre kunder. Vår kundebase er bred; Fra store institusjoner, regnskapsførere og finansielle rådgivere til små bedrifter. Våre kunder kommer fra alle verdens hjørner, men har alle de samme målene: å generere høyest mulig avkastning og å sikre seg selv økonomisk. Vi jobber eksklusivt for våre kunder. Vårt løfte er å gi dem produkter og tjenester som kan hjelpe dem å bygge en bedre økonomisk fremtid.Globale funksjoner

Alkon Financial Group har globale ressurser og evner, slik at vi kan levere hele tiden. Dette er til stor fordel for våre investorer. Vi har et bredt spekter av produkter og tjenester på tvers av landegrenser, aktivaklasser og investeringsstrategier. Vi har kompetanse og ekspertise i nesten alle deler av verden. Våre investeringsteam, som er til stede i flere land, deler hele tiden sine beste analyser og tanker for å oppnå bedre avkastning for våre investorer.Våre kunder

Vi fokuserer på verdi med en kontrær tilnærming. Vår erfaring har lært oss at noen av de beste alternativene ofte finnes i sektorer eller regioner der det er mangel på kapital. Vår strategi er å bruke vårt globale team av eksperter på fast eiendom til å identifisere investeringsmuligheter med høyt potensiale og lav risiko. Våre kunder investerer direkte i fast eiendom, og alle investeringsbeslutninger om direkte eiendomsinvesteringer gjøres av kunden selv.

Kjerneverdier, misjon og visjon

Vår grunnstein

Vi tilbyr direkte eiendomsinvesteringer av høy kvalitet.Vår virksomhet

Vår virksomhet er ganske enkelt å investere på vegne av våre kunder. Vår kundebase er bred; Fra store institusjoner, regnskapsførere og finansielle rådgivere til små bedrifter. Våre kunder kommer fra alle verdens hjørner, men har alle de samme målene: å generere høyest mulig avkastning og å sikre seg selv økonomisk. Vi jobber eksklusivt for våre kunder. Vårt løfte er å gi dem produkter og tjenester som kan hjelpe dem å bygge en bedre økonomisk fremtid.Globale funksjoner

Alkon Financial Group har globale ressurser og evner, slik at vi kan levere hele tiden. Dette er til stor fordel for våre investorer. Vi har et bredt spekter av produkter og tjenester på tvers av landegrenser, aktivaklasser og investeringsstrategier. Vi har kompetanse og ekspertise i nesten alle deler av verden. Våre investeringsteam, som er til stede i flere land, deler hele tiden sine beste analyser og tanker for å oppnå bedre avkastning for våre investorer.Våre kunder

Vi fokuserer på verdi med en kontrær tilnærming. Vår erfaring har lært oss at noen av de beste alternativene ofte finnes i sektorer eller regioner der det er mangel på kapital. Vår strategi er å bruke vårt globale team av eksperter på fast eiendom til å identifisere investeringsmuligheter med høyt potensiale og lav risiko. Våre kunder investerer direkte i fast eiendom, og alle investeringsbeslutninger om direkte eiendomsinvesteringer gjøres av kunden selv.