Fastigheter

Direkta fastighetsinvesteringer

Vi har lång erfarenhet av alla de stora egendomssklasserna: detalj, kommersiell, industri och bostäder.


Detalj
Även om många idag tror att e-handel förr eller senare kommer att konkurrera ut de fysiska butikerna, så har detaljhandeln levererat stabil och betydande avkastning under många år. Fastigheter i detaljhandeln är faktiskt den fastighetsklass som historiskt sett har haft det högsta priset per kvadratmeter bland alla former av kommersiella fastigheter. I USA, till exempel, har detaljhandelns fastigheter levererat en genomsnittlig årlig avkastning på 10,8% under de senaste 20 åren (enligt NCREIF index).


Kommersiell
Eftersom värdet på en kommersiell fastighet är direkt relaterad till dess rörelseintäkter, möjliggör det för investeraren att tjäna (eller förlora) pengar på en handel, oavsett vad som händer på fastighetsmarknaden som helhet. Detta betyder, att en kommersiell fastighet är en affärsmodell, där ägaren eller verksamhetschefen kan öka fastighetens värde genom att öka verksamhetens inkomst. Detta betyder också att kommersiella fastigheter handlar om mycket mer än att bara göra en satsning, och att man tror på marknaden och hoppas på det bästa.


Industriell
Under de senaste åren har den industriella fastighetsmarknaden blivit en av de bästa att investera i. Branschens styrka beror främst på tillväxten inom e-handel och därmed behovet av att skicka varor till konsumenter snabbare, vilket kräver varuhus nära stadskärnor. Industriella fastigheter är dessutom i allmänhet billigare att äga och driva än andra typer av fastigheter, vilket gör det möjligt för investerare att köpa och driva större fastigheter med färre löpande omkostnader.

Bostäder
Ett av de vanligaste sätten att investera i fastigheter är att köpa och hyra ut en eller flera bostäder. Eftersom de flesta investerare har köpt sitt eget hem, är detta tillvägagångssätt logiskt då det är en investering de helt förstår. Dessutom kan det tyckas attraktivt att äga en annan bostad, eftersom många bostadsägare har sett sin egen bostad öka under åren. Investerare som söker en mer diversifierad portfölj, bör dock överväga andra typer av egendom.

Direkta fastighetsinvesteringer

Vi har lång erfarenhet av alla de stora egendomssklasserna: detaljhandel, kommersiell, industri och bostäder.


Detalj
Även om många idag tror att e-handel förr eller senare kommer att konkurrera ut de fysiska butikerna, så har detaljhandeln levererat stabil och betydande avkastning under många år. Fastigheter i detaljhandeln är faktiskt den fastighetsklass som historiskt sett har haft det högsta priset per kvadratmeter bland alla former av kommersiella fastigheter. I USA, till exempel, har detaljhandelns fastigheter levererat en genomsnittlig årlig avkastning på 10,8% under de senaste 20 åren (enligt NCREIF index).


Kommersiell
Eftersom värdet på en kommersiell fastighet är direkt relaterad till dess rörelseintäkter, möjliggör det för investeraren att tjäna (eller förlora) pengar på en handel, oavsett vad som händer på fastighetsmarknaden som helhet. Detta betyder, att en kommersiell fastighet är en affärsmodell, där ägaren eller verksamhetschefen kan öka fastighetens värde genom att öka verksamhetens inkomst. Detta betyder också att kommersiella fastigheter handlar om mycket mer än att bara göra en satsning, och att man tror på marknaden och hoppas på det bästa.


Industriell
Under de senaste åren har den industriella fastighetsmarknaden blivit en av de bästa att investera i. Branschens styrka beror främst på tillväxten inom e-handel och därmed behovet av att skicka varor till konsumenter snabbare, vilket kräver varuhus nära stadskärnor. Industriella fastigheter är dessutom i allmänhet billigare att äga och driva än andra typer av fastigheter, vilket gör det möjligt för investerare att köpa och driva större fastigheter med färre löpande omkostnader.


Bostäder
Ett av de vanligaste sätten att investera i fastigheter är att köpa och hyra ut en eller flera bostäder. Eftersom de flesta investerare har köpt sitt eget hem, är detta tillvägagångssätt logiskt då det är en investering de helt förstår. Dessutom kan det tyckas attraktivt att äga en annan bostad, eftersom många bostadsägare har sett sin egen bostad öka under åren. Investerare som söker en mer diversifierad portfölj, bör dock överväga andra typer av egendom.


Letar du efter attraktiva investeringsmöjligheter?


Letar du efter attraktiva investeringsmöjligheter?


Kontakta oss


Fokus på Kroatien

Kroatien har sedan 2015 haft stigande fastighetspriser samt stark ekonomisk tillväxt. Fastighetspriserna stiger från en extremt låg nivå, vilket skapar utrymme för kontinuerliga prisökningar och solid avkastning för våra investerare. Detta är bara några av orsakerna till, att vi rekommenderar investeringar i den kroatiska fastighetsmarknaden idag.


Fokus på Kroatien


Kroatien har sedan 2015 haft stigande fastighetspriser samt stark ekonomisk tillväxt. Fastighetspriserna stiger från en extremt låg nivå, vilket skapar utrymme för kontinuerliga prisökningar och solid avkastning för våra investerare. Detta är bara några av orsakerna till, att vi rekommenderar investeringar i den kroatiska fastighetsmarknaden idag.
Fastighetsnyheter


No more posts