Kroatien

Kroatiska fastighetspriserna fortsätter att stiga

Den kontinuerliga ökningen av de kroatiska fastighetspriserna beror främst på den stora efterfrågan på bostäder, men också på landets ekonomiska framsteg. Nedan hittar du olika nyckeltal på fastighetsmarknaden och ekonomin i Kroatien.

Kroatiska fastighetspriserna fortsätter att stiga

Den kontinuerliga ökningen av de kroatiska fastighetspriserna beror främst på den stora efterfrågan på bostäder, men också på landets ekonomiska framsteg. Nedan hittar du olika nyckeltal på fastighetsmarknaden och ekonomin i Kroatien.

Udsigt over Zadar i Kroatien

Bostadspriser


Under 2019 ökade bostadspriserna 10% i Kroatien. Jämfört med övriga Europa ligger Kroatien alltså på tredje plats i rangordningen av de europeiska länder som har de högsta prisökningarna på bostadsmarknaden (näst efter Ungern och Luxemburg). De högsta huspriserna ses i de största städerna: Dubrovnik, Split och Zagreb. De största prisökningarna ses i områdena Split-Dalmatien och Istrien1. Prisökningarna på bostäder beror främst på stor efterfrågan i kombination med mycket begränsat utbud.Bostadspriser


Under 2019 ökade bostadspriserna 10% i Kroatien. Jämfört med övriga Europa ligger Kroatien alltså på tredje plats i rangordningen av de europeiska länder som har de högsta prisökningarna på bostadsmarknaden (näst efter Ungern och Luxemburg). De högsta huspriserna ses i de största städerna: Dubrovnik, Split och Zagreb. De största prisökningarna ses i områdena Split-Dalmatien och Istrien1. Prisökningarna på bostäder beror främst på stor efterfrågan i kombination med mycket begränsat utbud.Bostadsindex – KroatienBostadsindex – Danmark


Byggeri i Kroatien

Byggeri i Kroatien

Konstruktion och anläggning


Byggverksamheten har ökat stadigt i Kroatien under de senaste 10 åren, medan den i Danmark har varit ganska stabil. De senaste tillgängliga siffrorna från Kroatien visar en ökning med 8,3% (y/y) under fjärde kvartalet 20192, medan siffrorna från Danmark för visar i jämförelse en minskning med -12,6% (y/y) under första kvartalet 20203. Ökningen av byggandet i Kroatien är tydligt kopplad till den positiva utvecklingen av landets ekonomi.Konstruktion och anläggning


Byggverksamheten har ökat stadigt i Kroatien under de senaste 10 åren, medan den i Danmark har varit ganska stabil. De senaste tillgängliga siffrorna från Kroatien visar en ökning med 8,3% (y/y) under fjärde kvartalet 20192, medan siffrorna från Danmark för visar i jämförelse en minskning med -12,6% (y/y) under första kvartalet 20203. Ökningen av byggandet i Kroatien är tydligt kopplad till den positiva utvecklingen av landets ekonomi.Byggverksamhet – KroatienByggverksamhet – Danmark


Turisme i Kroatien

Turisme i Kroatien

Ekonomi


Även om Kroatien för närvarande upplever de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har ekonomin haft en stabil framgång sedan 2015, på grund av en lång rad faktorer, bland annat deras inträde i EU 2013, men också landets förmåga att avsevärt minska arbetslösheten från sin topp under 2014. De ekonomiska framstegen återspeglas också i löner och konsumtion, som stadigt har ökat sedan 20154.Ekonomi


Även om Kroatien för närvarande upplever de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har ekonomin haft en stabil framgång sedan 2015, på grund av en lång rad faktorer, bland annat deras inträde i EU 2013, men också landets förmåga att avsevärt minska arbetslösheten från sin topp under 2014. De ekonomiska framstegen återspeglas också i löner och konsumtion, som stadigt har ökat sedan 20154.BNP per capita – Kroatien


Arbetslöshet – Kroatien


Löner – KroatienKonsumtion – KroatienEn av de mest attraktiva fastighetsmarknaderna i Europa


När vi analyserar fastighetsmarknader undersöker vi inte bara fastighetspriser, utan även landets ekonomiska nyckeltal, politiska och sociala förhållanden osv. Detta ger oss den bästa grunden för att prognostisera våra fastighetsinvesteringar.

Jämfört med Kroatien, vår tydliga slutsats att kombinationen av de 1) kontinuerligt stigande fastighetspriserna – som kommer från en mycket låg nivå med utrymme för betydande prisökningar i många regioner – med den 2) ekonomiska tillväxten och nyfunna stabiliteten, ger oss en optimal grund för att uppnå hög avkastning på våra fastighetsinvesteringar i landet.En av de mest attraktiva fastighetsmarknaderna i Europa


När vi analyserar fastighetsmarknader undersöker vi inte bara fastighetspriser, utan även landets ekonomiska nyckeltal, politiska och sociala förhållanden osv. Detta ger oss den bästa grunden för att prognostisera våra fastighetsinvesteringar.

Jämfört med Kroatien, vår tydliga slutsats att kombinationen av de 1) kontinuerligt stigande fastighetspriserna – som kommer från en mycket låg nivå med utrymme för betydande prisökningar i många regioner – med den 2) ekonomiska tillväxten och nyfunna stabiliteten, ger oss en optimal grund för att uppnå hög avkastning på våra fastighetsinvesteringar i landet.Letar du efter attraktiva investeringsmöjligheter?


Letar du efter attraktiva investeringsmöjligheter?


Kontakta oss


Fastighetsnyheter


No more posts